Bibliografia Normanno-Sveva

Anacleti II antipapae epistolae et privilegia
fonti
papato, carteggi, antipapa, Anacleto II
Patrologia Latina, CLXXIX, coll. 689-732